ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم آبان 1389ساعت 12:7  توسط فاطمه خاکی  | 

   
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389ساعت 12:27  توسط فاطمه خاکی  | 

اولین مشاعره دانش آموزی ویژه مدارس دخترانه مقطع متوسطه سطح شهر سنندج
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1389ساعت 12:26  توسط فاطمه خاکی  | 

گزارش فعالیتهای انجام شده در زمینه ورزشی در سالتحصیلی ۸۹/۸۸
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1389ساعت 9:46  توسط فاطمه خاکی  | 

گزارش فعالیتهای انجام شده در آموزشگاه در زمینه تحصیلی در سال تحصیلی ۸۹/۸۸
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1389ساعت 8:31  توسط فاطمه خاکی  | 

گزارش فعالیتهای آموزشگاه در زمینه تهذیب و پرورشی در سال تحصیلی ۸۹/۸۸  
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389ساعت 17:42  توسط فاطمه خاکی  | 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اردیبهشت 1389ساعت 19:57  توسط فاطمه خاکی  | 

عملکرد پرورشی آموزشگاه  در سال تحصیلی ۸۸/۸۷ و ۸۹/۸۸
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم اردیبهشت 1389ساعت 17:49  توسط فاطمه خاکی  | 

عملکرد ورزشی آموزشگاه در سال تحصیلی ۸۸/۸۷

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389ساعت 21:8  توسط فاطمه خاکی  | 

عملکرد آموزشی آموزشگاه در سال تحصیلی ۸۸/۸۷ 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389ساعت 20:57  توسط فاطمه خاکی  |